Softwarerobotter

Med softwarerobotter udviklet af Mercura kan du slippe for manuelt arbejde og menneskelige fejl. Vi kan automatisere en stor del af dine arbejdsopgaver, så du kan bruge din tid på mere værdiskabende opgaver. Investeringen er tjent hjem efter ganske få måneder. 

Softwarerobotter er kort fortalt brugen af ​​botprogrammer til at automatisere computeropgaver, der normalt udføres af mennesker. Software robotteknologi er synonymt med Robotic Process Automation (RPA), som også hyppigt bruges om denne slags opgaver. Der er store fordele ved softwarerobotter, som blandt andet omfatter øget effektivitet, præcision, kundetilfredshed og synlighed og lavere omkostninger.

Finanssektoren er storbruger af softwarerobotter. Almindelige applikationer omfatter finansielle og regnskabsmæssige aktiviteter, der typisk skal indtastes i ERP -systemer. Det kan være indlæsning af rekvisitioner, kvitteringer, prislister, betalinger og fakturaer. Vores softwarerobotter bygger på automatiserede tests, som sikrer, at systemet altid kører som det skal.   

Automatisering øger velstanden i samfundet, da alle ansatte fremadrettet kan udføre mere kreativt og værdiskabende arbejde. Faktisk siger forskning fra Mckinsey og Aarhus BSS, at 4/10 arbejdsopgaver i dag burde blive automatiseret.  

Mercura har lavet egne softwarerobotter i form af Mercura Automate. Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan din virksomhed kan slippe for manuelle arbejdsprocesser gennem softwarerobotter. Investeringen i automatisering er tjent hjem efter ganske få måneder.

Fordelene ved softwarerobotter

Få automatiseret manuelle arbejdsopgaver og nyd godt af disse fordele

4 ud af 10 arbejdstimer kan automatiseres

McKinsey & Aarhus BSS vurderer, at 4/10 arbejdstimer kan automatiseres. Det kunne f.eks. være indtastning af rekvisitioner, udsendelse af e-mails, generering af statusrapporter og indhentning af prislister.

Vi snakker sammen med mange ERP-systemer

Microsoft Dynamics, Ordrestyring, Minuba, E-conomics, Channel CRM, Monday.com og EG One er alt sammen systemer, vi snakker sammen med.

Fokuser på værdiskabende ting

Ved at automatisere manuelle arbejdsprocesser kan din virksomhed fokusere 100% på at vækste.

Indlæsning af rekvisitioner

Modtager du dine rekvisitioner på PDF eller andre papirformater? Mercura kan hjælpe dig med at udtrække data fra rekvisitioner og flytte det direkte over i dit økonomisystem. Slip for menneskelige fejl og tastearbejde.

Antal rekvisitioner indlæst: 

Tid sparet: 

Indlæsning af prislister

Gennem vores OCR PDF scanner, kan du udtrække produkt- eller prislister direkte over i Excel eller i direkte ind i dit økonomisystem.

Antal produktpriser indlæst: 

Tid sparet: 

Tid sparet i alt med softwarerobotter

"Softwarerobotter har hjulpet os med at optimere vores forretning, så vi slipper for at lave en masse manuelt arbejde. Dermed kan vi fokusere på mere værdiskabende arbejdsopgaver."

– Keld Bonne, Bonne Sikring

Vil du høre mere om softwarerobotter?